Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka toimivat siten, että toiminta on esimerkillistä, oikeudenmukaista, laillista ja romanien asiaa eteenpäin vievää.  Uudet jäsenet valitsee ja jäsenet erottaa yhdistyksen hallitus.  

Kannatusjäseneksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen toimii vastoin yhdistyksen toimintaperiaatteita tai vaikeuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Jäsen liittyessään yhdistykseen sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja toimimaan siten, että yhdistyksen tarkoitus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.  

Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltään kerran vuodessa jäsenmaksua tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun ja kannatusjäseniltä vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää. Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien, ei ole äänivaltainen yhdistyksen kokouksessa. Jäsenmaksu on suurudeltaan 10€

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hae jäseneksi