Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä - kuusi (4-6) varsinaista jäsentä. Hallituksen kaikkien jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallitukseen kuulumattomia. 

Hallituksen jäsenet

Allan Lindeman, Puheenjohtaja

Pirkko Kuusela, jäsen

Pasi Pohjola, jäsen

Tamara Lindeman, jäsen

Rainer Frisk, jäsen

Feija Palmroth, jäsen