Tietoa meistä

On 2017 perustettu, Porista käsin toimiva yhdistys, jonka toimialueena on Länsi-Suomi. Yhdistys toimii sillanarakentajana romanien ja pääväestön välillä. Osa toiminnasta keskittyy romanien oman kulttuurin ylläpitämiseen, osa aktiviteeteista liittyy yhteistyöhön pääväestön kanssa. Yhteistyökumppaneina  on yhteiskunnallisia tahoja sekä kirkon ja kulttuurialan toimijoita. Yhdistys Suomen Romanifoorumi ry:n jäsenjärjestö.

Työ romanien keskuudessa

Yhdistys järjestää leiri-, liikunta-, kulttuuri- ja käsityöharrastustoimintaa, virkistystapahtumia, konsertteja sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia. Päätavoitteena on romanikielen ja kulttuurin tukeminen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Tärkeällä sijalla on myös romaniväestön yhteiskuntaan integroituminen sekä romanien osallistuminen julkiseen elämään. Yhdistys tukee myös romanien kristillisiä ja hengellisiä arvoja sekä sosiaalisia taitoja.

Työ pääväestön keskuudessa 

Yhdistyksen toimintaan kuuluu romanikulttuurin esitteleminen sekä tiedon, että taiteen keinoin. Voimme järjestää esitelmiä ja kouluttaa esimerkiksi opiskelijoita tai viranomaistahoja. Lisäksi meiltä voi tilata musiikkiesityksiä eri tapahtumiin.