TOIMINTA

Toiminnan painopisteet 

Länsi-Suomen Romanit ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys, jonka toimialueena on Länsi-Suomi. Yhdistys on Suomen Romanifoorumin (romanijärjestöjen kattojärjestö) järjestöjäsen ja toimimme sillanrakentajana romanien ja pääväestön välillä. Toimintaan kuuluu romanikulttuurin esitteleminen sekä tiedon että taiteen keinoin. Länsi-Suomen romanit ry Yhdistys toimii myös sillanrakentajana romaneiden ja pääväestön välillä.


Työtä teemme paljon kohtaamalla ihmisiä, järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Järjestämämme tapahtumat ovat konsertit, leirit, romanien kansallispäivä, virkistys ja liikuntapäivät. Yhteistyötä tehdään myös paljon eri viranomaisten ja oppilaitosten kanssa.

· Yhdistys on hyvin mennyt vuosi vuodelta eteenpäin ja saanut hyvin näkyvyyttä ja vakiintuneen aseman luotettavana toimijana. Olemme hyvin tavoittaneet omaa kohderyhmäämme ja pystytty auttamaan monia opintielle. 

·  Hallituksen jäsenten koulutuksiin on kiinnitetty huomiota ja osallistuttu säännöllisesti yhdistyksille suunnattuihin koulutuksiin ja moniin seminaareihin.

· Olemme myös mukana romanipoliittisen ohjelman (ROMPO 3) tekemisessä.

·  Palautetta olemme keränneet kyselyillä. 

·  Meidän työtämme arvioidaan sillä, että nähdään, kuinka suuri romaninuorten menestys opiskeluissa on ollut ja kuinka paljon tapahtumiin on osallistunut ihmisiä.